Avís legal

Aquest avís regula les condicions d’ús d’aquesta web i l’usuari les accepta sense reserves

 


 

Informació general del titular del lloc web

Complint l’establert per la “Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de Associació Galanthus amb domicili social a Carretera de Juià 46, 17460 Celrà (Girona). Per a qualsevol consulta o proposta, contacti amb info@galanthusnatura.com o bé al telèfon 608 263 070. El contingut de la web www.galanthusnatura.com podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de Associació Galanthus.
Associació Galanthus no pot garantir que l’accés a la web o els continguts siguin exempts de tot error, però sí que vetlla perquè no n’hi hagi i per esmenar-los.

Les eventuals referències que es facin dins la pàgina www.galanthusnatura.com a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertexte o qualsevol altra informació en la que es facin servir els signes distintius i/o dominis, el nom comercial o el nom del fabricant, subministrador, etc., que siguin de titularitat de tercers no constituiran ni implicaran recolzament, patrocini o recomanació per part de Associació Galanthus.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos i dissenys són propietat de Associació Galanthus o de tercers que li han autoritzat l’ús.
L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos i necessita autorització expressa de Associació Galanthus per modificar-los, reproduir-los, explotar-los o distribuir-los.
Si algun usuari considera que la present pàgina web està vulnerant qualsevol forma referent als drets de la Propietat intel·lectual o la Propietat industrial, li demanem que ens ho notifiqui a info@galanthusnatura.com amb l’objectiu de reestablir, si fos el cas, l’ordre perturbat que s’hagués pogut produïr.

Enllaços

Aquesta pàgina pot contenir hipervincles cap a d’altres webs que no són editades, controlades, mantingudes o supervisades per Associació Galanthus. El contingut i disponibilitat de les mateixes és responsabilitat dels seus respectius titulars i Associació Galanthus no els garanteix ni els aprova necessàriament.

Cookies

Associació Galanthus es reserva el dret d’utilització de les anomenades “galetes” o funcions de similars característiques en aquesta pàgina web. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i amb el seu ordinador, sense proporcionar referents que permetin deduir-ne dades personals. Tampoc poden llegir dades del seu disc dur. El motiu principal del seu enviament és per a l’obtenció de dades estadístiques. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i impedir-ne la instal·lació. Per obtenir ajuda sobre aquestes funcions haurà de consultar el manual del seu navegador.

Accés al lloc web

Associació Galanthus no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis deguts a interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a Associació Galanthus. Tampoc no es fa càrrec dels retards o blocatges deguts a deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques o a sobrecàrrega del sistema d’accés a Internet o dels altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control de Associació Galanthus.
Associació Galanthus es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis de disseny o programació que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

Limitació de la responsabilitat

Associació Galanthus no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Llei Oficial de Protecció de dades (LOPD)

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en el fitxer automatitzat anomenat “Base de dades web” i registrat a www.galanthusnatura.com, el responsable del qual és Associació Galanthus (Carretera de Juià 46 de Celrà i amb telèfon 608 263 070) i la finalitat dels quals és només de suport a les consultes, gestions, màrqueting i publicitat als comunicants. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic info@galanthusnatura.com. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que Associació Galanthus faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari comunicant a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a Associació Galanthus per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Associació Galanthus.

Baixa de la llista de correu electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a info@galanthusnatura.com i fer la sol·licitud de baixa de la llista de correu.

Drets – El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a Associació Galanthus

Dret d’accés –
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Associació Galanthus. (*)

Dret de rectificació –
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers deAssociació Galanthus. (*)

Dret a oposició –
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de Associació Galanthus. (*)

Dret a cancel·lació –
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Associació Galanthus. (*)

(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 27, 31 i 34 del Reial decret 1720/2007, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.

Addicional

Aquesta pàgina web s’ha estructurat mitjançant la aplicació de gestió de continguts lliure WordPress i es troba allotjada a CDMon.